متن موزیک دزد پرهام | صفر موزیک

دانلود موزیک دزد پرهام گفته بودم الماس نیستم جلو شر و ورات سد وامیستم کارنامم ببین صدتا بیستم نگرد دنبالم هرجا نیستم دزدیدن ایده هامو خالی کردن زیره پامو له شدن پشت سریا هرکی جلوم باشه بد می*امو من نابغه ام داداش پشتم داد بزن خار بدخواهاش بهش بگو جلومو نگیره امیری میشم و میزنم …